Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
SharePoint

West-Vlaanderen

Laatst gewijzigd op 11-10-2011 11:38 door VLMWEB\vlmweb_svcb

West-Vlaanderen

Opvallend in 2010 was de inzet van meerdere instrumenten bij de aanleg van de A11 (natuurcompensaties, grondenbanken, ruilverkaveling, landinrichting).
Er werd gestart met een samenwerking in de Kortrijkse regio via het strategisch ruimtelijk project ‘Groene sporen’ en er werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen VLM, RESOC en provincie. Het zal voor 2011 belangrijk zijn te komen tot goede overeenkomsten en afspraken met ANB en W&Z in het kader van het project Seine-Schelde.
 
In West-Vlaanderen werd er in 2010 voor  2.860.000 euro dossiers landelijke inrichting effectief vastgelegd. 
We zijn  er in geslaagd om de opdrachten van de Vlaamse regering te volbrengen rond de  natuurcompensaties voor de uitbreiding van de haven van Zeebrugge en de aanleg van de A11. 
 
De ruilverkaveling  St.-Rijkers is na de samenstelling van commissie en comité volop van start gegaan. Analoog gingen de organen voor het natuurinrichtingsproject  Biscopveld van start.
De projecten IJzervallei en Scheldemeersen werden feestelijk afgesloten.
 
De grondenbanken hebben hun nut verder bewezen. De vergoedingen van gebruikers en eigenaars voor groene RUP’S interfereren in het huidige aankoopbeleid.
Het zwaartepunt van de projectwerking zal zich in 2011 binnen het vlaggenschipproject  Brugse Veldzone bevinden. Daarnaast zal een verder accent liggen op flankerende maatregelen voor infrastructuurprojecten:  Zwin, A11 , Seine-Schelde , uitbreiding Zeebrugge.  
 
In 2011 is de opstart is voorzien van  een nieuw natuurinrichtingsproject “Schuddebeurze” in functie van de instandhoudingsdoelstellingen.
 
In Zwevegem werd de eerste agrobeheersgroep van Vlaanderen opgericht in het kader van het project ECO². Deze agrobeheersgroep werkt rond akkervogelbeheer.