Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
SharePoint

Vlaams-Brabant

Laatst gewijzigd op 11-10-2011 11:41 door VLMWEB\vlmweb_svcb

Vlaams-Brabant

In Vlaams-Brabant werd er in 2010 samen stevig geïnvesteerd via gebiedsgerichte projectwerking in de open ruimte, via 5 lokale grondenbanken, 4 landinrichtingsprojecten, 4 ruilverkavelingsprojecten en 3 natuurinrichtingsprojecten. Er werd door de Vlaamse overheid voor 2.341.636 € geïnvesteerd in studies en werken in deze projecten, en nog eens 893.967 € werd vastgelegd via aanbesteding voor  toekomstige activiteiten.
 
Zo werd er samen met de provincie en de gemeente Haacht gewerkt aan de opwaardering van de rijke cultuurhistorie in de Antitankgracht. In het Dijleland sloegen VLM, de provincie en het regionaal landschap de handen in elkaar om het wandelnetwerk uit te bouwen. We inventariseerden samen de trage wegen en tekenden het wandelnetwerk uit dat volgend jaar bewegwijzerd wordt via Interreg subsidies die we met vereende krachten binnenhaalden. VLM investeerde ook in grondaankopen. In 2010 werden in functie van beleidsdoelstellingen en projecten, gronden gekocht, verspreid over de provincie, voor een bedrag van 1.081.134 € (351.644 € via lokale grondenbanken  en in de landinrichtingsprojecten en 729.490 € met  het recht van voorkoop natuur  en ruilverkaveling).
 
Beheerovereenkomsten is het instrument bij uitstek om landschap- en natuurwaarden in agrarisch gebied te stimuleren. In Vlaams-Brabant zijn er nog heel wat aanwezig, ondanks de toenemende druk op de open ruimte. In 2010 was er een spectaculaire toename van het aantal beheerovereenkomsten in Vlaams-Brabant. Er werden 45% meer objecten afgesloten t.o.v. het vorige jaar. Daarmee bedraagt het voorziene bedrag aan vergoedingen aan landbouwers die meedoen aan beheerovereenkomsten 3.465.723 €. Dat is meer dan een derde van de uit te betalen vergoedingen in Vlaanderen. De geïntegreerde aanpak en inzetten op kwaliteit en duurzame partnerschappen wierp dus zijn vruchten af. Via samenwerking met de provinciale erosiecoördinatoren en andere partners focussen we op de kansen om erosie te bestrijden.  Meer dan de helft van de beheerovereenkomsten erosiebestrijding in Vlaanderen bevindt zich in Vlaams-Brabant, alhoewel slechts ongeveer een tiende van de aangifteplichtige landbouwbedrijven zich in onze provincie bevindt. VLM zocht ook naar duurzame samenwerkingsverbanden tussen landbouwers via beheerovereenkomsten. In het Dijleland werd in het kader van de samenwerking rond het Europees gefinancierde ECO²-project recent de agrobeheergroep Dijleland opgericht. Daarmee engageert een groep landbouwers zich gezamenlijk om houtkanten op taluds en in holle wegen in het Dijleland op een duurzame manier te beheren.