Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
SharePoint

VLM, regisseur van het plattelandsgebeuren

Laatst gewijzigd op 11-10-2011 11:06 door VLMWEB\vlmweb_svcb

VLM, regisseur van het plattelandsgebeuren

In 2010 werd de rol van de VLM als regisseur van het plattelandsgebeuren juridisch bevestigd. De Minister-president gaf de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht een decretale basis voor een Plattelandsfonds voor te bereiden. De VLM heeft hiertoe in een eerste fase een omschrijving van de plattelandsgebieden laten uitwerken, dat voor de verschillende instrumenten op het platteland een kader kan bieden. Parallel hiermee werd, in samenwerking met de academische wereld, een eerste concept voor het fonds uitgewerkt. Een eerste voorstel kon in november aan de Minister-president worden voorgelegd.