Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
SharePoint

VLM, blijvend maatschappelijk relevant

Laatst gewijzigd op 11-10-2011 11:05 door VLMWEB\vlmweb_svcb

VLM, blijvend maatschappelijk relevant

Naast een significante vermindering van de apparaatskosten stond een verhoging van de beleidsbudgetten (dat zijn de dotaties die we krijgen voor onze decretale opdrachten). In deze verhoging van de beleidsbudgetten mogen we niet alleen een bevestiging van het vertrouwen van de Vlaamse regering in de Vlaamse Landmaatschappij zien, het is ook een blijvend bewijs van de maatschappelijke relevantie van onze opdrachten op het platteland en in het randstedelijk gebied.

In 1935 – in volle economische recessie - werd de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom (de voorloper van de Nationale en Vlaamse Landmaatschappij) opgericht om de crisis, die toen ook het platteland zwaar trof, tegen te gaan. Vandaag, 75 jaar later, kunnen we stellen dat het Vlaamse platteland meer dan ooit een Landmaatschappij, een Vlaamse Landmaatschappij, nodig heeft. Niet alleen om de schaarse open ruimte die Vlaanderen rest te helpen vrijwaren en te beschermen, maar ook en vooral om de kwaliteit van wonen, werken en recreëren, kortom de levenskwaliteit op het platteland en in de randstad, te verhogen.

home