Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
SharePoint

Partnerschappen om omgevingskwaliteit te realiseren

Laatst gewijzigd op 11-10-2011 11:25 door VLMWEB\vlmweb_svcb

Partnerschappen om omgevingskwaliteit te realiseren

In 2010 mochten we 10 jaar beheerovereenkomsten vieren. Vergeleken met 2005 hadden in 2010 bijna drie keer meer landbouwers een of meer beheerovereenkomsten aangevraagd (meer dan 2000 met start op 1 januari 2011), een verdienste die grotendeels toe te schrijven is aan de inzet van gekwalificeerde VLM-medewerkers die klantgericht met de landbouwers samenwerken. Belangrijk daarbij is dat ook die maatregelen die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit, zoals akkervogelbeheer, vandaag duidelijk in de lift zitten. Beheerovereenkomsten zijn dus een succes, zowel wat het aantal betrokken landbouwers betreft als wat de resultaten op het terrein aangaat. Op Agriflanders werd begin januari dan ook de nodige aandacht besteed aan 10 jaar beheerovereenkomsten in Vlaanderen.
 
En ook met de Mestbank zette de VLM in 2010 in op het versterken van partnerschappen voor het realiseren van de omgevingskwaliteit. De kwaliteit van onze dienstverlening naar land- en tuinbouwers werd danig verhoogd: een module voor de online aanvraag van  derogatie werd gelanceerd, de Bassistenten werden geactualiseerd en uitgebreid, de achterstand in de behandeling van de NER-dossiers werd weggewerkt, de oplegging van de NER- boetes werd op vraag van de sector met een half jaar vervroegd en MTIL (extra knipperlichten) en MIL werden uitgebreid.