Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
SharePoint

Oost-Vlaanderen

Laatst gewijzigd op 11-10-2011 11:39 door VLMWEB\vlmweb_svcb

Oost-Vlaanderen

VLM Oost-Vlaanderen realiseerde een primeur voor Vlaanderen: het eerste tuinbouwconcentratiegebied in Vlaanderen, namelijk STOKSTORM, werd in de steigers gezet. De Raad van bestuur van de VLM keurde op 8 december de gunning goed aan een cluster van 2 tomatenbedrijven en 4 landbouwers die een biogasinstallatie zullen bouwen.
 
In 2010 werd het unieke project ECO²  waarbij landbouwers een landschapsplan realiseren op hun gronden met een beheerovereenkomst betaald door Vlaanderen en de bedrijven in de Gentse Kanaalzone, beëindigd. Om de werken extra onder de aandacht te brengen kwam minister Joke Schauvliege de eerste boom planten.
 
Intussen haalde de VLM wel het project ECO² bis binnen. Met dat project wordt een vervolg gebreid van het succesverhaal in de Gentse Kanaalzone in andere  gebieden.
 
De VLM heeft vorig jaar een raamcontract met het Agentschap Wegen en Verkeer gesloten voor de opmaak van een masterplan voor de A4 en beplantingsplannen voor diverse andere gewestwegen.
 
Ook  de succesvolle uitvoering van eerste reeks quick-wins in het plattelandsproject Schelde-Leie maar voor 2010 voor de PA Oost-Vlaanderen in de verf worden gezet.
 
De VLM deed het in 2010 ook internationaal goed, zeker wat het binnenhalen van Europese projecten betreft. Vorig jaar werd het grootste Europees gesubsidieerde project ooit in de VLM, nl. BALANCE, een project dat moet zoeken naar methodes om een evenwicht te vinden tussen recreatie en natuur, aan de VLM toegewezen. Kostprijs  7 miljoen euro.
 
De VLM scoorde ook op de wereldtentoonstelling in Shangai met een bijdrage over integratie van biodiversiteit in inrichtingsprojecten. Vorig jaar kwam wel een eind aan het biodiversiteitsproject in China.