Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
SharePoint

Beleidsuitvoering

Laatst gewijzigd op 11-10-2011 11:16 door VLMWEB\vlmweb_svcb

Beleidsuitvoering

De kracht van de VLM ligt niet alleen in haar nauwgezette onderbouwing van haar beleidsvoorbereiding, haar daadkracht schuilt ook in haar uitvoeringscapaciteit met al haar verschillende instrumenten en de inzet van competente medewerkers.
 
In 2010 groeide de erkenning van de VLM als belangrijke facilitator en uitvoerder van strategische Vlaamse projecten. De Vlaamse regering gaf de VLM de opdracht om in de Moervaartdepressie de ruimtelijke visie te detailleren op het terrein en de uitvoering ervan te begeleiden. In de Vlaamse Rand kreeg de VLM het mandaat om een integraal plan op te maken voor de versterking van de omgevingskwaliteit van de open ruimten in de omgeving van Brussel. Het Agentschap Wegen en Verkeer is geïnteresseerd om meer structureel met de VLM samen te werken om de impact van infrastructuurprojecten op eigenaars en gebruikers en op de omgevingskwaliteit van in het begin mee te nemen. De VLM werkt nu reeds concreet samen rond de A11. In 2011 zal de samenwerking rond Noord-Zuid in Limburg geconcretiseerd worden. De werking van de VLM rond omgevingskwaliteit wordt meegenomen in het strategisch project van de Vlaamse regering voor de versnelling van investeringsprojecten. En ook vanuit de Vlaamse opdrachten rond de instandhoudingsdoelstellingen en het integraal waterbeleid, wordt de VLM gevraagd om actief mee instrumenten ter beschikking te stellen.
 
De erkenning van de VLM is ongetwijfeld mede gebaseerd op haar daadkracht op het terrein. Het bilan dat voor 2010 kan worden voorlgelegd, oogt trouwens, ondanks de hoge druk op de financiële middelen, opnieuw sterk. We legden voor 9,6 mio euro vast voor ruilverkavelings-, landinrichtings- en natuurinrichtingsmaatregelen. We realiseerden voor 12,4 mio euro aan werken en ondersteunende studies. We beslisten voor 8 mio grondaankopen en betaalden effectief voor 9,5 mio grondaankopen. We sloten voor 198 keuro aan contracten met partners. We betaalden voor 92 keuro aan quickwins. Er gingen 8 nieuwe Europese projecten van start en in een totaal van 54 open ruimte projecten werkt de VLM met al haar competenties aan de versterking van de omgevingskwaliteit.