Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
SharePoint

Algemene diensten

Laatst gewijzigd op 11-10-2011 11:51 door VLMWEB\vlmweb_svcb

Algemene diensten

2010 was voor de afdeling AD een jaar in het teken van samenwerken.  Over de grenzen van afdelingen en zelfs de VLM heen werd door de AD gebouwd aan een klantvriendelijke, betrouwbare en innovatieve ondersteuning van de organisatie.
De afdeling kreeg een nieuw elan door intensere samenwerking met de staf op het vlak van planning (samenwerking in de kerngroep Strategisch Plan), HR ( actieve inbreng in opmaak integriteitsbeleid), communicatie ( verdere uitbouw externe communicatiestrategie en belanghebbendenmanagement), IDPB (personeelsbevragingen stress en tevredenheid, opmaak van een eerste facilityplan).
 
Volgende realisaties van de AD mogen in de kijker gezet worden voor 2010 :
-Het nieuwe intern communicatieplan werd geïmplementeerd : de overstap naar een nieuw en nog performanter intranet wordt voorbereid in nauwe samenwerking met de afdeling IG; de Nieuwsbrief en Nieuwsklik brachten online nieuws uit de vergaderkamers, de telefonische bereikbaarheid van VLM werd door een intern team van onthaalbedienden en secretariaat AD onderzocht.
 - De nieuwe functiecatalogus gebaseerd op de functiefamilies van de  Vlaamse Overheid werd voor het eerst gebruikt bij de planning 2010 en in de bevorderingsrondes. Een eerste evaluatie van de nieuwe functiefamilies ( kortweg FUFA’s) is inmiddels afgerond.
- De mogelijkheden van de personeelssoftware werden verder uitgebouwd (zo kan oa. papierloos verlof, thuiswerk, fietsvergoedingen aangevraagd worden).  De integratie van de gegevens gebeurt over de afdelingen heen :  de papierstroom rond de evaluatiecyclus kon serieus teruggeschroefd  worden.
- AXI : de nieuwe financiële software, maakte het mogelijk dat de bestellingen voor logistiek, bibliotheek en communicatie  online kunnen verlopen.
-De mogelijkheden van het nieuwe pakket drongen door in de verschillende geledingen van de VLM; een Ronde van Vlaanderen door een team van AD zorgde voor de nodige toelichting aan de gebruikers.
- In samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap werd een interne opleiding financiën voor niet-financiële experten uitgewerkt en gegeven voor een kleine honderd VLM-ers. Een vervolgtraject wordt nu al voorzien.
Meer dan ooit werd de begroting de limitatieve leidraad voor de VLM werking.  Het vele overleg en de wisselwerking tussen de financiële experten en de kernafdelingen in 2010 illustreert dit tenvolle hoe de VLM de vinger op de knip hield.
- De dienst Logistiek zorgde ondanks technische kwelduivels, beperkte budgetten en kantoorgebouwen die kreunen onder veroudering, voor continue huisvesting, catering, de verbinding met collega’s, klanten, burgers, partners via telefonie, fax- en  postverkeer.
De inventaris van onze goederen werd grondig geactualiseerd.  Een groot deel van de VLM-ers kreeg een nieuwe ergonomische stoel. De samenwerking met de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming werd verdiept ondermeer door de opmaak van het facilityplan voor de VLM, samenwerking met AFM werd waar mogelijk onderzocht en benut.
De dienst juridische zaken zorgde er, dank zij de nauwe banden met de kernafdelingen voor, dat alle VLM-werkzaamheden volgens de regels verliepen : correct, transparant en met zo min mogelijk administratieve lasten.
De aanpak van ons klachtenbeheer leverde opnieuw felicitaties van de Vlaamse Ombudsman op. De deskundige aanpak in het begeleiden van overheidsopdrachten resulteerde o.a. in de  implementatie van het ambitieuze e-procurement project bij de VLM.